Kategorier
Nyheter

27 kvotflyktingar till Åland i höst

Finlands Närings- trafik- och miljöcentral har varit lyhörd för åländska kommunpolitikers krav och beslutat att låta Åland under 2018 ta emot 27 så kallade kvotflyktingar, det vill säga människor som EU sänder till sina medlemsnationer från andra ankomstländer – i huvudsak de runt medelhavet.

Enligt beslutet kommer NTM-centralen att under hösten 2018 sända 15 migranter till Mariehamn och 12 till kommunerna Lemland, Finström och Jomala. Beslutet att kräva flyktingar till Jomala togs av ett enhälligt kommunfullmäktige på förslag av kommundirektör John Eriksson.

Kommunernas kostnader för flyktingarnas integration betalas med skattemedel av finska staten och Jomala, Finström och Lemland planerar att använda pengarna till att inrätta en tjänst som så kallad flyktingsamordnare.

Rättelse: En inkorrekt formulering om att kostnaderna för flyktingarna till fullo betalas av finska staten har ändrats till ”kostnaderna för flyktingarnas integration”.

På bilden: Migranter vid gränsen Ungern-Österrike

Protokoll 3.4.2018 Jomala kommunstyrelse