Kategorier
Nyheter

Misshandlade och rånade yngling i Mariehamn – medlem i glopligan döms för sjätte gången till fängelse

En medlem ur den så kallade ”glopligan” som nu under flera års tid härjat på Åland har dömts ännu en gång till ovillkorligt fängelse av Ålands tingsrätt efter att han misshandlat och rånat en yngling i centrala Mariehamn. Mannen använde sig av en allt vanligare teknik som kriminella använder för att manipulera och utsätta åländska unga för brott. Detta genom att låtsas vara ilsken för en påhittad oförrätt och sedan genom våld och hot tvinga till sig pengar eller andra förmåner.

Enligt åklagaren hade Henrik Sjöström misshandlat och rånat ynglingen i Mariehamn den 28 augusti i år. Attacken hade skett vid Strandgatan, där Sjöström gick loss med knytnävarna på sitt offers ansikte och huvud. Omedelbart därpå släpade och knuffade han offret till bankautomaten på Köpmansgatan och tvingade honom att göra tre uttag på sammanlagt €300. Sjöström hade hotat med att han hade en 9mm-pistol hemma.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 20/195

Åklagaren anklagade också Sjöström för narkotikabrott som skedde i februari och lindrig skadegörelse i ett av polisens besöksrum i september. Åklagaren krävde att Sjöström skulle hållas häktad tills domen gavs och fortsatt hållas häktad ifall han dömdes till ovillkorligt fängelse.

Sjöström nekade till narkotikabrott och menade att han haft droger för eget bruk samt innehaft droger för två vänner. De hade haft för avsikt att använda drogerna på färjan före de skulle anlända till Åland och han hade inte försökt smuggla in det till Åland.

Han erkände däremot lindrig skadegörelse. Han bestred anklagelserna om misshandel och menade att han agerat i självförsvar då den andre ynglingen slagit honom först. Han nekade också till rån och menade att den andre personen på eget bevåg tagit ut och gett honom €300 för att förlikas.

 

Henrik Sjöström
Henrik Sjöström

Rånoffret berättade att han passerat Sjöströms gäng på väg till en bar och stannat för att prata. Offret hade druckit cirka 8 lonken och tänkte fortsätta kvällen i Sjöströms sällskap. Han hade först gått till bankomaten för att ta ut pengar till att betala inträde till krogen. Sjöström hade eldat upp sig och hävdade att han var arg över något som han påstod offret hade sagt om en av hans vänner. När offret satt på en bänk hade Sjöström slagit till honom och fortsatte att slå honom i ansiktet tills en annan person kom emellan. Därefter hade Sjöström knuffat och tvingat sitt offer mot bankomaten för att ta ut pengar. Sjöström hängde över offret när uttagen gjordes och hotade med att han hade en pistol hemma. Efter rånet hade Sjöström gått på krogen.

 

Övervakningsfilmer viktiga bevis

Ur en övervakningsfilm från klockan 1 på morgonen syns Sjöström, hans offer och en tredje person stå vid bankomaten då offret gör uttag. Männen ser berusade ut, men inget våld förekommer. En halvtimme senare syns Sjöström ensam med sitt offer igen vid bankomaten. Han syns mana sitt offer mot bankomaten. Offret gör flera uttag med Sjöström hängandes över sig. På filmen verkar Sjöström uppjagad och han tittar omkring sig, tar tag i sitt offers arm och trycker honom mot bankomaten. Sedan rycker han till sig pengar i tre omgångar och räknar dem före han försvinner ur bild.

Sjöström berättade att han umgåtts med personen som anklagade honom och några andra och att bråk uppstått. Ynglingen hade slagit honom i ansiktet och han hade slagit tillbaka några gånger för att försvara sig. Sjöströms skjorta hade fått revor av handgemänget och han berättade att han gett ynglingen valet att ersätta honom direkt med valfri summa eller bli polisanmäld. Ynglingen hade tagit ut €140, men Sjöström ville ha mer. Efter uttagen hade de skiljts som vänner, menade Sjöström.

En rumän som var på platsen var kallad att vittna och berättade att det var ynglingen som börjat göra utfall mot Sjöström och sedan fått sig ett slag. I polisförhör hade vittnet däremot sagt att han inte sett något av hur bråket börjat och andra delar av berättelsen hade också ändrats.

En annan medlem ur glopligan var kallad att vittna och berättade att han fått uppfattningen att ynglingen och Sjöström gjort upp en gammal skuld och var överens om en summa. Enligt ligamedlemmen hade ynglingen plötsligt slagit Sjöström och sedan hade Sjöström greppat ynglingen i självförsvar, men inte gett något slag. De hade kommit överens om en summa pengar och alla fyra hade gått till bankomaten för att ynglingen skulle ta ut pengar.

Ligamedlemmen hade självmant kontaktat polisen efter händelsen för att få ge sitt vittnesmål.

 

Tingsrätten trodde inte vittnen

Tingsrätten trodde inte på något av vittnenas historier, då de ändrats från gång till annan och sade emot varandra utan trovärdig förklaring. Sjöström hade även försökt få kontakt med ett av vittnena då han satt häktad.

Att Sjöström skulle ha agerat i självförsvar ansåg tingsrätten föga trovärdigt, istället ansåg tingsrätten att det troligaste var att Sjöström själv startat handgemänget. Historian om den trasiga skjortan köptes inte heller av tingsrätten, som skriver att en vanlig skjorta ingalunda kan vara värd €300 och att Sjöströms klädsel såg intakt ut på övervakningsfilmerna.

Åtalet för narkotikabrott behandlades också. Tingsrätten ansåg att mängden droger var så stor att Sjöströms sällskap på tre knappast hade kunnat använda allt under sin resa på färjan. Sjöström hade påträffats med drogerna då färjan var en timme från sluthamn. Enligt Sjöström hade han bara haft en påse med en substans, trots att det fanns två påsar i bevismaterialet. Enligt Sjöström kunde den andra påsen härledas till vaktmännen ombord eller till polisen. Tingsrätten ansåg det däremot inte som ett rimligt scenario att någon hos polisen skulle ha ökat på mängden droger. Sjöström dömdes för narkotikabrott.

 

Klarar sig undan straff varje gång

Sjöström har en diger kriminell historia bakom sig och har klarat sig undan med villkorliga fängelsestraff som utdömts 2017, 2018 och 2019. I slutet av 2019 dömdes han till sist till 6 månaders ovillkorligt fängelse, men lyckades smita genom att få det omvandlat till endast 190 timmars samhällstjänst. Mindre än en månad senare, i januari 2020, dömdes han till 5 månaders fängelsestraff som igen omvandlades till 100 timmars samhällstjänst.

Sjöström krävde att han som värst borde få villkorligt fängelse eller samhällstjänst igen, då han var så ung. Tingsrätten höll inte med, men godkände strafflindring för att Sjöström förlikats med sitt offer.

Henrik Andreas Sjöström, född 2001, dömdes till 7 månaders ovillkorligt fängelse för misshandel, rån, lindrig skadegörelse och narkotikabrott. Med glimten i ögat släppte tingsrätten sedan Sjöström fri och förkastade åklagarens krav på fortsatt häktning.

Skattebetalarna dömdes till att betala €2000 till Sjöströms advokat. Domen har inte vunnit laga kraft.