Kategorier
Nyheter

Myndigheter får inte begränsa antalet kunder på åländska krogar för att förhindra smitta

Det finns inget lagstöd för att på Åland kunna begränsa antalet kunder som ges tillträde till restauranger och krogar. Detta skriver landskapsregeringen i ett brev till finska Social- och hälsovårdsministeriet.

Landskapsregeringen menar däremot att den finska regeringens begränsningar av alkoholservering ska gälla på Åland, det vill säga att alkoholservering förbjuds efter kl 22 och att krogar måste stänga kl 23.

Hela landskapsregeringen var närvarande vid författandet av lantråd Veronica Thörnroos (C) utlåtande till ministeriet, dock anmälde hälsominister Annette Holmberg-Jansson (M) sig jävig i ärendet.