Kategorier
Nyheter

Ny rapport visar avfolkningen av skärgården och folkutrotningen på Åland

Avfolkningen av Ålands skärgård och den pågående folkutrotningen av ålänningarna framkommer i en ny befolkningsrapport från Ålands Statistik- och Utredningsbyrå (ÅSUB).

Under de senaste 50 åren har 1000 barn fötts i skärgården, vilket är en dramatisk minskning från de 3000 barn som föddes i skärgården under de 50 åren före. Skärgårdens födslotal har varit sjunkande ända sedan 1920 och föll ordentligt under 1940-talet för att aldrig återhämta sig.

Antalet avlidna har varit 800 fler än antalet födda i skärgården under 1971-2020. Under början av 1900-talet skedde en enorm utvandring från skärgården och 2900 fler människor flyttade bort än flyttade in. Under de senaste 50 åren har in- och utflyttningen däremot varit balanserad.

 

Befolkningsutvecklingen efter region 1921–2020, källa: ÅSUB

 

Också på den åländska landsbygden kollapsade födslotalen efter en top på 1940-talet efter en stor utflyttning, för att under 2000-talet återhämta sig något. Under perioden 1921-1970 flyttade över 6200 fler människor bort än in, men under perioden 1970-2020 har det istället flyttat in över 5700 fler än vad som flyttat bort.

Under de senaste 100 åren har Mariehamn haft en enorm inflyttning i förhållande till stadens tidigare storlek.

”Speciellt intressant är det att studera utvecklingen i Mariehamn och Jomala. På 1920-talet hade Mariehamn ännu bara drygt 1 000 invånare och antalet födda per år rörde sig runt 20”, skriver ÅSUB och fortsätter:

”År 1967 föddes rekordmånga barn i Mariehamn, 190, vilket var 56 procent av alla födda på Åland. I och med att stadens tillväxt har mattats av och befolkningen har blivit äldre har antalet födda minskat och var 2020 det lägsta på över 60 år eller 72 personer.”

Hela 60 procent av de människor som föddes på Åland de senaste 100 åren lever och bor kvar i landskapet. Övriga har antingen emigrerat eller avlidit.

 

Födda på landsbygden utom Jomala samt i skärgården 1921–2020, årsmedeltal för femårsperioder, källa: ÅSUB

 

På 100 år har folkmängden i skärgården minskat från 5674 människor till 2068, på landsbygden från 13 675 ner till 9335 och sedan upp till 16 356. I Mariehamn har folkmängden exploderat från 1074 till 11 705 människor.

Analysen från ÅSUB är dyster:

”I de flesta skärgårdskommuner var det årliga antalet födda för 100 år sedan 5–10 gånger större än vad det har varit på senare år. För landsbygdskommunernas del är motsvarande siffra två till tre gånger större, utom för Lemland där antalet födda nu rör sig på samma nivå som på 1920-talet och i Jomala där det är större nu.”