Kategorier
Nyheter

Ny utlänningslag ska göra det enklare att stoppa blackbirding till Finland

Riksregeringen Sanna Marin har fått upp ögonen för blackbirding och internationell människohandel som utövas också i Finland och vill med en ändring i utlänningslagen försöka bekämpa dessa brott.

Rent konkret ska de utlänningar som fått tillstånd att vistas i Finland för arbete få rätten att lämna den arbetsgivare som tagit dem till Finland ifall de framkommer att de utnyttjas. De får då rätten att byta till en ny arbetsgivare inom valfritt yrke eller ett temporärt uppehållstillstånd för att söka nytt jobb.

Regeringen skriver också att de arbetsgivare som agerat ondskefullt ska förvägras möjligheten att importera utländska arbetare i de fall det finns misstanke att de rekryterar personer för att bryta mot bestämmelser kring inresa till Finland.

Utnyttjandet av utländsk arbetskraft i Finland är enligt regeringen en ”mycket lönsam affärsverksamhet” som sker i en vid krets. Utnyttjandet beskrivs också som systematiskt och professionellt.

”Risken för att åka fast har traditionellt varit liten, eftersom verksamheten inte nödvändigtvis syns utåt och offret är en utlänning som kanske godkänner eller åtminstone underkastar sig förfarandet”, skriver regeringen.

 

Många brister uppdagas vid inspektion efter tips

I stort sett alla grupper av utländska arbetare riskerar att utnyttjas, inklusive personer inom högkvalificerade yrken inom IT, EU-medborgare och personer som rekryteras av sina egna landsmän till Finland.

De branscher som utmålas som problematiska är restaurang, bygg, städning, varv, biltvätt, hushållsarbete, skörd och bärplockning.

Ifjol fördubblades antalet värdefulla tips jämfört med året före till Södra Finlands Regionförvaltningsverk som berörde övervakning av utlänningar. Totalt 440 tips kunde hjälpa myndigheter att utreda missförhållanden med utländsk arbetskraft.

Utav totalt 850 inspektioner som genomfördes upptäcktes illegal utländsk arbetskraft på över 20% av arbetsplatserna. Inom byggbranschen upptäcktes brister i lönerna i 68% av inspektionerna och inom restaurang i 59% av inspektionerna. Inom städbranschen upptäcktes brister med lönerna i över en tredjedel av inspektionerna.

Offer för slaveri eller annat utnyttjande vågar ofta inte anmäla sin situation till myndigheter av rädsla för att mista sitt eller sina familjemedlemmars uppehållstillstånd eller av rädsla för att drabbas av hämnd i hemlandet.

 

Landskapsregeringen stöder ny lag

I praktiken ska den nya lagen innebära att Migrationsverket får avsevärt större möjligheter att vägra uppehållstillstånd för arbete och andra tillstånd i de fall det finns grundad orsak att misstänka att arbetsgivare agerar svekfullt. Det behöver inte heller röra sig om brottsmisstankar för att Migrationsverket ska kunna stoppa arbetstagare från att komma till landet.

Den nya lagen beräknas till en början beröra 40-60 utländska arbetstagare om året i Finland.

Förslaget är ännu i utkast-stadiet och riksregeringen har bett om remissvar från en stor mängd myndigheter, inklusive från landskapsregeringen.

Näringsminister Fredrik Karlström (M) skriver i sitt svar att landskapsregeringen understöder lagförslaget.