Kategorier
Nyheter

Polarisering och invandring teman för presidentens nyårstal

Republikens president Sauli Niinistö önskade landets medborgare ett gott nytt år och Guds välsignelse i ett något spretigt nyårstal, som berörde en mängd aktuella samhällsfrågor. Presidenten tog upp de inre stridigheterna i Frankrike som ett orosmoment för hela Europa, men gjorde också underliga uttalanden om att Europa skulle vara ”världens mest demokratiska, jämlika och friaste världsdel” samt att Finland skulle vara ”det mest demokratiska, mest jämlika och friaste landet i världen”. Enligt presidenten befinner sig Europa nu i en destruktiv strid om sina egna värderingar.

 

Läs presidentens hela nyårstal

 

Varnade för importerat hot mot europeiska värderingar
Presidenten frågade sig ifall Europa istället för att exportera sina värderingar nu istället importerar värderingar som är främmande för oss och motsatserna till demokrati, jämlikhet och frihet. Han lyfte också upp vad han menar är en ”multipolär” maktkamp mellan Kina, Ryssland och Förenta Staterna, och påminde om Finlands goda relationer till de tre makterna. Presidenten lovade Finlands assistens ifall nya avtal för nedrustning av kärnvapen blir aktuella.

I sitt tal ställde sig Niinistö skeptisk till de allt högre kraven på direkt folkbestämmande som européerna kräver istället för den representativa demokratin, men menade att kraften i folkets missnöje med makthavarna kan kanaliseras till ”det gemensamma goda”. Han fortsatte med att demokratin inte har någon plats för ”anarkister som gömmer sig under gula västar och marschdeltagare som öppet bär nazistiska symboler”.

 

”Migrationsfrågan delar Europa”
Migrationen lyftes som den fråga som splittrat Europa mest, både mellan och inom länder. Niinistö menade att migrationstrycket kommer att öka i framtiden och påtalade vikten av att hjälpa nödställda personer. Samtidigt kritiserade han den ”ohållbara situationen” i att flyktinginvandrare som fått skydd i Finland själva begår omänskliga gärningar som tack. Presidenten varnade att ifall invandrare vägrar anpassa sig till det finska samhället eller ta ansvar för sina landsmän som vägrar kommer risken att öka att hela folkgrupper blir stämplade, vilket resulterar i ”djup misstro, till och med hat”.

Ifall EU kan komma överens om en gemensam migrationspolitik lovade Niinistö att Finland ska öka antalet kvotflyktingar som tas emot. Presidenten lyfte också vad han menade var ett behov av invandrare som arbetskraft.

 

Sämre framtid för Finländarna för att upprätthålla misslyckat välfärdssystem
Presidenten lyfte kortfattat frågan om den åldrande befolkningen och de sämre levnadsförhållanden som nuvarande politik gör att finska barn kommer att växa upp i. Med hänvisning till klimatförändringar och för att upprätthålla den så kallade ”välfärden” menade presidenten att Finländarna måste skära ned på sitt materiella välstånd. Han avslutade sitt tall med att detta kanske inte är så illa trots allt.

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli