Kategorier
Nyheter

Regeringen Sjögren betalade €6,4 miljoner till utomstående konsulter under 2019

Strax under €6,4 miljoner euro betalades till utomstående konsulter av landskapsregeringen under lantråd Katrin Sjögrens (L) ledning under 2019. Mest pengar har gått till konsulter inom infrastruktur, men stora summor har också betalats till IT-konsulter, börsmäklare, och diverse vänsterprofiler i det åländska samhället.

Rättelse 6 januari 2021: Uppgifter om arvodet till Keva har korrigerats.

Konsultbolag inom infrastruktur fakturerade tillsammans LR drygt €4,35 miljoner under 2019. Utav dessa firmor gick de största summorna till WSP Sverige, som sammanlagt fick €1,67 miljoner för att projektera för Vägnätsbyrån.

Efter WSP var Bjerking AB, som fakturerade €672 000 för att projektera för Vägnätsbyrån, Forsen AB som fakturerade €417 000, samt DEAB som fakturerade €384 000 för samma sorts konsulttjänster.

Subsea Åland fakturerade vägnätsbyrån totalt €284 000, Norconsult €260 000 och Structor Stockholm €242 000.

Bland de mindre spelarna inom infrastruktur finns Civil Tech AB med fakturor för €156 000, Bro & Stålkontroll Stockholm med fakturor för €72 000 och Foreship Ltd med fakturor för €46 000.

 

Korrupt uppgörelse med Mats Perämaa blev lönsam för Datanet Konsult

Mats Perämaa, foto: landskapsregeringen

Utanför infrastruktur gick det största sammanlagda arvodet till statens pensionsbyrå Keva, som krävde och fick €450 000 i arvode för att administrera Ålands Pensionsfond för landskapsregeringens anställda.

Datanet Konsult i Stockholm fakturerade LR totalt €356 000 för sina IT-tjänster under 2019. Ålands Nyheter var först med att rapportera om hur dåvarande finansminister Mats Perämaa (L) bröt mot LRs regler kring upphandling för att favorisera bolaget och ge dem ett kontrakt värt €1,7 miljoner för IT-tjänster under en period av flera år. Perämaas affärer med Datanet Konsult fick senare svidande kritik av Landskapsrevisionen i en specialgranskning av regeringen Sjögrens IT-verksamhet.

 

Finska myndigheter säljer sina tjänster till LR

Bland den finska statens myndigheter har Utrikesministeriet har fått €123 000 av LR för sina konsulttjänster, som betalades ur regeringskansliets budget. Livsmedelsverket fick lite drygt €100 000 i konsultarvode.

Finska firman Faunatica fakturerade skattebetalarna totalt 104 000 för konsulttjänster inom naturvård. Kommunalt ägda Ålands Omsorgsförbund fakturerade landskapsregeringens socialvårdsbyrå drygt €80 000 för ”övriga experttjänster”.

 

Åbokonsulter har hittat åländskt penningflöde

Konsulterna på Åbofirman Henricson AB kunde fakturera LR närmare €80 000 för sina tjänster. Ålands Nyheter har tidigare rapporterat om hur dåvarande kansliminister Nina Fellman (S) gav konsulterna ett riktigt jackpots-kontrakt med €110 i timlön och €400 om dagen i resersättning till konsulterna för att utreda sammanslagning av kommuner. Enligt avtalet med minister Fellman skulle konsulterna få €40 000 i ersättning för uppdraget.

Åbo Akademi tjänade €75 000 ifjol på att fakturera LR för konsultuppdrag inom naturvård och Finlands Viltcentral fick en faktura på €60 000 betald av landskapsregeringens enhet för jakt och viltvård. Till samma vädersträck gick också €30 000 som Åbo Yrkeshögskola fick för naturvård.

Revisionsbyrån BDO har fått €65 000 i konsultarvode av LR under 2019, varav €34 000 gick till att granska Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet, efter att det framkommit att myndigheten brustit i att utföra sina lagstadgade uppdrag.

Sveriges Lantbruksuniversitet har fått sammanlagt €55 000 i konsultarvoden för tjänster till miljöbyrån och för ”vattenförsörjning och vård”. Företaget Ifous AB fick €40 000 av utbildningsavdelningen för vad som benämns ”forskning inom digitala läromiljöer.”

 

Svensk vänsterakademiker fick sig en årslön av LR

Elin Slätmo, foto: Researchgate

Den svenska vänsterakademikern Elin Slätmo, som arbetar för Nordiska Ministerrådets Nordregio, fick €33 000 av ålänningarnas skattepengar i konsultarvode för att utvärdera Ålands landsbygdsutvecklingsprogram tillsammans med kollegan Jukka Teräs, som fick €19 000 av ålänningarnas pengar. Tillsammans åstadkom de en rapport på 60 sidor för Ålands Statistik- och Utredningsbyrå.

Vänsterstiftelsen Ålands Fredsinstitut passade ifjol på att utgjuta €30 000 i arvode för ”övriga experttjänster” till LR. Ålands Nyheter har begärt ut underlag för dessa fakturor.

 

Rätt färg gav rätt till konsultarvode

En rad åländska vänsterpolitiker och andra vänsterprofiler återfinns bland de som fick konsultarvoden utbetalda av den förra regeringen. Bland andra fick vänsterprofilen Sofia Enros €7500 till sin firma Mildreds Kompani för konsulttjänster till Ålands Museum. Politikern Jörgen Pettersson (C) fick €6300 till sitt företag JP Nya Medier AB av utbildningsavdelningen för sina experttjänster.

Fredrik Rosenqvist
Fredrik Rosenqvist

Vänsterjournalisten Fredrik Rosenqvist fick sammanlagt €13 000 i arvode för att sälja sina experttjänster till regeringen Sjögren via sin firma På Grön Kvist och vänsterpolitikern Erika Scott (HI) fick €10 000 av skattebetalarnas pengar i konsultarvode till sitt bolag Two Feathers Consulting för att ”utveckla tillväxt och hållbarhet på Åland” och miljötjänster.

 

Skandalfakturor betalades utan protest

Till de mest skandalösa utbetalningarna hör ett konsultarvode på €2000, som gavs till Svenska Yles journalist Bettina Sågbom för att moderera en paneldiskussion under någon timme på temat ”hållbara energikällor”, samt konsultarvoden på sammanlagt €21 000 till svenska Pulsanalys AB, som säljer falska personlighetstester till godtrogna rekryterare – inklusive till Ålands Polismyndighet och landskapsregeringens finansavdelning.

Totalt betalades runt €6,4 miljoner i konsultarvoden av landskapsregeringen till utomstående aktörer under 2019. En del pengar gick också mellan landskapsregeringens egna underavdelningar för konsulttjänster.

 

Utbetalade arvoden för konsulttjänster och experttjänster under 2019

 

Mottagare Fakturerat 2019
WSP Sverige €‎ 1 665 000
Bjerking €‎ 672 000
Keva €‎ 450 000
Forsen AB €‎ 417 000
DEAB €‎ 384 000
Subsea Åland €‎ 284 000
Norconsult €‎ 260 000
Structor Stockholm €‎ 242 000
Övriga mottagare €‎ 192 000
Civil Tech €‎ 156 000
Utrikesminsiteriet €‎ 123 000
Faunatica €‎ 104 000
Livsmedelsverket €‎ 102 000
Ålands Omsorgsförbund €‎ 82 000
Henricson AB €‎ 78 000
Okända mottagare €‎ 78 000
Åbo Akademi €‎ 75 000
Bro & Stålkontroll i Stockholm €‎ 72 000
BDO €‎ 65 000
Finlands Viltcentral €‎ 60 000
Sveriges Lantbruksuniversitet €‎ 55 000
Nordregio €‎ 52 000
Foreship Ltd €‎ 46 000
Kraftnät Åland €‎ 45 000
Ifous AB €‎ 40 000
Finlands Miljöcentral €‎ 38 000
Firma Bo Sinander €‎ 35 000
Ålands Fredsinstitut €‎ 30 000
Åbo Yrkeshögskola €‎ 30 000
Agneta Erlandsson-Björklund Konsult €‎ 27 000
April Kommunikation €‎ 26 000
PriceWaterhouse Cooper €‎ 24 000
Lantmäteriverket €‎ 24 000
AB Signatur B Stefan Ingves €‎ 22 000
Pulsanalys €‎ 21 000
Albus Luontopalvelut €‎ 21 000
Lighthouse €‎ 20 000
Geologian tutkimuskeskus (GTK) €‎ 20 000
Winter Agency €‎ 20 000
Strax Kommunikation €‎ 19 000
Acta KonserveringsCentrum €‎ 19 000
Geometria Architecture €‎ 18 000
iBinder Sverige €‎ 17 000
Consilia Solutions €‎ 15 500
Mariehamns Ord & Ton AB €‎ 15 000
Ils Oy €‎ 15 000
Udda Kultur & Kongress €‎ 14 000
Wetlands International €‎ 14 000
På Grön Kvist €‎ 13 000
Lindro Konsult €‎ 12 000
Pia’s Psykoterapi och Konsultation €‎ 11 000
Carolin OY €‎ 10 000
Pelago Film €‎ 10 000
Two Feathers Consulting €‎ 10 000
JMF Möbler €‎ 9 000
TechLaw Sweden €‎ 9 000
MISE €‎ 8 000
Living €‎ 8 000
SMHI €‎ 7 700
Ålands Vatten & Miljöprovtagning €‎ 7 500
Mildreds Kompani €‎ 7 500
Statens Ämbetsverk på Åland €‎ 7 500
Jomala kommun €‎ 7 000
Edu Ya €‎ 7 000
Gender Equality Vision €‎ 7 000
Juniorhandelskammaren €‎ 7 000
Athenas AB €‎ 7 000
ADEP AB €‎ 7 000
JP Nya Medier €‎ 6 300
U Eklund Consulting i Stockholm €‎ 6 000
Mariehamns Stad €‎ 6 000
BRIS €‎ 5 000
N.e.o Ark Oy €‎ 5 000
Verto Konsult €‎ 5 000
Rabarber €‎ 5 000
Anna DelSol €‎ 5 000
Ekologigruppen Ekoplan €‎ 5 000
Fotograf David Lundberg €‎ 4 300
Uppsala Universitet €‎ 4 000
Samba Media Group €‎ 4 000
Vision och Strategi Dennis Eriksson €‎ 4 000
Ridge Hill Media €‎ 4 000
Landstinget i Uppsala €‎ 4 000
Lund & Lund €‎ 4 000
Björkkö €‎ 4 000
Svenska Dagbladet €‎ 4 000
FlygFoto Åland €‎ 3 500
Firma Ofelia €‎ 3 400
Åbo Universitet €‎ 3 000
Futudesign OY €‎ 3 000
Sweco Environment €‎ 3 000
Experis AB €‎ 3 000
Bellcrest Kännökset €‎ 3 000
Lark & Robin Translation €‎ 2 600
Keller Coach €‎ 2 300
Hartman Laura Ab €‎ 2 000
Prime Public Relations €‎ 2 000
BettinaSmedia AB €‎ 2 000