Kategorier
Nyheter

Regeringen splittrad i hanteringen av Veikkaus-frågan

I onsdags rapporterade Ålands Nyheter om landskapsregeringens tillbakavisande av oppositionens kritik i Veikkaus-frågan efter det finska spelmonopolets utträde ur den åländska marknaden.

Veikkaus avslutade sin verksamhet på Åland vid årsskiftet, vilket fick Ålands Framtid att kritisera vänsterregeringen Sjögrens handlande i frågan och i en insändare anklaga regeringen för passivitet och vad de kallade en finsktillvänd inställning i spelfrågan. Landskapsregeringen avfärdade då via kansliminister Nina Fellman (S) kritiken som rasism, kvinnohat, populism och okunskap.

Ålands Framtid bad i en uppföljande insändare landskapsregeringen att motivera och förklara de enligt dem ”nedsättande epiteten.” Landskapsregeringen valde att förtydliga sitt svar, åter via minister Fellman, i en insändare där hon förklarade för oppositionen att deras kritik är rasistisk och populistisk eftersom den visat ”förakt för hennes arbete för Ålands bästa”.

Lantråd Katrin Sjögren (L) som leder sittande vänsterregering, gick till sist idag ut i en intervju med den socialdemokratiska tidningen Åland där hon beskriver minister Fellmans formuleringar som ”onödiga” och säger att hon inte står bakom dem. På journalisten Robert Vickströms fråga huruvida lantrådet tänker vidta några åtgärder mot minister Fellman svarade Sjögren undvikande och att hon inte hade fler kommentarer.

Kansliminister Fellman å sin sida skriver på insändarplats i tidningarna Åland och Nya Åland att även övrig kritik som framförts mot landskapsregeringen är att betrakta som kvinnohat, populism, rasism och okunnighet. Detta eftersom det funnits visst tvivel bland allmänheten huruvida hennes första svar verkligen hörde samman med Ålands Framtids insändare. Till journalisten Vickström säger Fellman att det inte finns någon spricka i regeringen.

På bilden lantråd Katrin Sjögren, foto: Magnus Fröderberg