Rise of the machines: Småföretagare ska få hjälp av robotar och artificiell intelligens i nytt regeringsprogram Utlänningar ska få hembygdsrätt, Finland krävs på €10 miljoner, kortrutten skrotas

Regeringsprogram 2020
Igår valdes Centerns ordförande Veronica Thörnroos till Ålands lantråd och den nya regeringen tillsattes, bestående av representanter för Centern, Hållbart initiativ, Obunden Samling och Moderaterna. Samtidigt antogs ett regeringsprogram, som kallas "Tillsammans för Åland". Ålands Nyheter har sammanfattat de viktigaste punkterna i regeringsprogrammet, och tålmodiga prenumeranter kan också lyssna när vår regeringstrogna nyhetsrobot entusiastiskt läser programmet i sin helhet och bland annat förkunnar att Åland är världens bästa plats att leva på och varnar för orolighet och förtryck i omvärlden.  

Logga in