Kategorier
Nyheter

Rise of the machines: Småföretagare ska få hjälp av robotar och artificiell intelligens i nytt regeringsprogram

Igår valdes Centerns ordförande Veronica Thörnroos till Ålands lantråd och den nya regeringen tillsattes, bestående av representanter för Centern, Hållbart initiativ, Obunden Samling och Moderaterna. Samtidigt antogs ett regeringsprogram, som kallas ”Tillsammans för Åland”. Ålands Nyheter har sammanfattat de viktigaste punkterna i regeringsprogrammet, och tålmodiga prenumeranter kan också lyssna när vår regeringstrogna nyhetsrobot entusiastiskt läser programmet i sin helhet och bland annat förkunnar att Åland är världens bästa plats att leva på och varnar för orolighet och förtryck i omvärlden.

 

Vår regeringstrogna robot förkunnar det nya regeringsprogrammet för civilbefolkningen

 

Den nya regeringen är mån om sin image och vill därför genomföra vad de kallar en ”profilhöjning” för att den arma omvärlden ska begripa sig på Ålands ”särställning” och ”budgetmakt”. Därför ska begreppet ”landskapet Åland” ändras till bara Åland och begreppet ”landskapsregering” till ”Ålands regering”. Lantrådet kommer dock i detta skede inte att göra anspråk på några kejserliga titlar och ministrarna kommer tills vidare att kunna adresseras med ”herr” eller ”fru”.

Lättare för utlänningar att köpa mark
I programmet krävs den finska staten på ”minst tio miljoner euro” för att den nya landskapsregeringen ska gå med på att göra reformer i landskapet Ålands självstyrelselag. Vidare vill man ta bort begränsningarna som gör att endast finska medborgare tillåts köpa mark i landskapet Åland, och låta medborgare från alla länder kunna köpa åländsk mark.

Landskapsregeringen skriver att den tänker kräva en egen plats för en åländsk representant i EU-parlamentet. Åländska politiker har sedan många år haft ambitioner att ta sin plats bland planetens mest korrupta där. Landskapsregeringen vill också anlita vad de kallar ”självstyrelseambassadörer” för att bedriva lobbyverksamhet inom EU.

Kommunsammanslagningar har under föregående mandatperiod varit en av de frågor som debatterats mest intensivt av åländska politiker och den nya landskapsregeringen skriver i sitt landskapsregeringsprogram att deras målsättning är att få kommunerna att gå samman frivilligt, med undantag för kommunerna i skärgården.

 

Lovar budget i balans

En stram och restriktiv finanspolitik och budgetering utlovas för 2020. Istället för den avgående landskapsregeringens underskott på 15 miljoner euro utlovar tillträdande landskapsregering att 2020 års budget kommer att vara en budget i balans. Regeringspartierna har ändå inte lyckats presenterat någon egen budget för 2020 ännu.

Landskapsregeringen lovar ökad transparens inom de offentliga bolagen, dit politiker hittills har gömt undan miljontals euro av skattebetalarnas pengar från insyn och granskning.

Den offentliga sektorns expansion på bekostnad av den privata sektorn ska också brytas under mandatperioden. Dessutom utlovas utmanarrätter av offentlig verksamheter, vilket gör att den som tycker att landskapsregeringens verksamhet sköts för dåligt själv kan få prova och se hur enkelt det är.

 

Smutsiga pengar till budgeten

Ett revolutionerande löfte ges också om att styrelseledamöterna i landskapsägda företag såsom PAF och Ålands Radio ska tillsättas efter sin kompetens. Tidigare har dessa individer i huvudsak varit politiker, som tillsatts beroende på hur regeringstrogna de är. Detta ledde bland annat till skandalen då Jarl Danielsson sparkades från PAFs styrelse av den avgående regeringen, då han inte var tillräckligt hängiven till dess ideologi.

Liksom den avgående landskapsregeringen vill den tillträdande också föra in smutsiga pengar från hasardbolaget PAF i budgeten. Hur det rent praktiskt ska gå till ska en kommitté utreda.

Pengarna i Ålands pensionsfond lever på hal is i det nya landskapsregeringsprogrammet, eftersom politikerna tänker styra om den så att vänsterideologier om ”hållbarhet” ska påverka hur fonden investerar. Fonden omsätter nästan en halv miljard euro.

Kommunerna kommer däremot att lämnas ifred och kommer inte att behöva ta på sig nya lagstadgade kostnader utan att få ekonomisk kompensation av landskapet. Dessutom utlovas det ”särskilt stöd” till de minsta kommunerna.

 

”Take a hike”

Inom hälso- och sjukvård lovas mycket. Patientavgifterna ska bland annat ses över så att sjuka människor får betala mer för sin vård. Istället för läkemedel ska patienter kunna få motion på recept och till på köpet ska man inte ens få ta livet av sig.

I avdelningen diverse planekonomi avser landskapsregeringen att ge sig in och rådda i bostadsmarknaden för studentbostäder. Dessutom vill politikerna in och peta i hemskolningen, efter att många familjer flytt till Åland från politiskt styrd skolning.

En listig individ ska anställas för att på heltid hjälpa högskolan med att plundra skattebetalarna och EU på bidragspengar för vad som kallas ”intressanta projekt”. Listigt blir det också med i integrationspolitiken, där landskapsregeringen lovar att försöka säkerställa ”nationell finansiering” och finansiering ”via projekt.”

 

Bidragsberoende jordbruk får mer bidrag

För näringslivet lovas det att försöka locka hem utflyttade ålänningar och locka in fler invandrare. Det åländska jordbruket beröms för produkternas goda kvalitet, men landskapsregeringen erkänner också att jordbruket är bidragsberoende och utlovar fortsatta bidrag, bland annat för vall och åkerbeten.

I avdelningen diverse planekonomi ingår också ett ”stimulanspaket” till skogsbruket efter nyårsstormens ödeläggelse. Inte ens jägarna ska få vara ifred, utan planer framförs för att kollektivisera jakten inom ett politikerstyrt jägarförbund. Förutom detta vill landskapsregeringen minska stammarna av mink, mårdhund, säl och skarv.

Fiskodlingsnäringen lyfts fram som något positivt för landskapet Åland och landskapsregeringen meddelar att de ska ta reda på de bästa platserna för att odla fisk. Politikerstyrd fiskodling har hittills kostat skattebetalarna 13 miljoner euro i förluster inom bolaget Fifax.

 

Intelligenta maskiner blir småföretagare

Småföretagare i landskapet Åland kan säga ”Hasta la vista, baby!”, efter att landskapsregeringen lovar att ordna med robotar, maskinlära och artificiell intelligens för att reda upp bland deras verksamheter. För skärgården lovas en stabil och förutsägbar färjetrafik.

Enklare regler för att kunna servera vilt på åländska restauranger utlovas också i programmet och dessutom vill landskapsregeringen införa någon slags märkning för produkter tillverkade inom landskapet Åland.

 

Ålandstrafiken under lupp

En mängd insatser utlovas inom infrastruktur. Bland annat ska det föråldrade bokningssystemet för kollektivtrafiken fixas – något som har utlovats länge. Ålandstrafiken ska få sig en översyn och kanske bli delvis utlokaliserad till skärgården. Skattebetalarna får fortsätta att sponsra flyget mellan Åland – Sverige och Åland – Finland. Fler driftsprivatiseringar ska ske inom skärgårdstrafiken och två nya färjor utlovas under mandatperioden. 

Alla vill ju åka i Centerns EPA-traktor och enligt regeringsprogrammet ska åländska ungdomar få möjligheten att bygga sig A-traktorer för att slippa åka runt i oeleganta mopedbilar.

 

Kortrutten skrotas

Den avgående regeringens miljonprojekt med broar, vägar och ny färja till Föglö ser ut att gå i graven till förmån för en tunnelförbindelse. Avtalet om den så kallade hybridfärjan ska omförhandla och byggena av infrastruktur på västra Föglö ska till varje pris avbrytas.

I avdelningen diverse planekonomi ska energiförsörjningen få sig en slev av ideologin och det utlovas att landskapet Åland ska bli ”fossilfritt”. Samtidigt beröms på annat håll i programmet den skattefria färjetrafiken genom Åland som en ”förutsättning för en livskraftig åländsk ekonomi”.

”Hållbarhet” nämns knappt 40 gånger i regeringsprogrammet, ”attraktionskraft” 7 gånger, självstyrelsen nämns 22 gånger och 24 utredningar utlovas.

På bilden: Talman Roger Nordlund godkänner Veronica Thörnroos regering, foto: Lagtinget. Infälld: T-800