Kategorier
Nyheter

Våldtäktsman släppt på fri fot – identiteten skyddas av tingsrätten

Ålands tingsrätt har i en hemlig dom dömt en man till 1 år och 4 månaders villkorligt fängelse för våldtäkt. Mannens identitet, nationalitet och ålder hålls hemlig av tingsrätten, som dock bekräftar att gärningsmannen är en myndig person. Brottsoffrets kön, ålder och övriga identitetsuppgifter är också hemligstämplade.

Enligt tingsrätten hade mannen utnyttjat ett brottsoffer som varit hjälplöst, utan att använda våld. Mannen bestred brottet och menade att den andra personen haft samlag med honom frivilligt.

Tingsrätten dömde mannen till att betala en ersättning på €3000 till brottsoffret för tillfälliga men och €3000 för lidande. Dessutom ska mannen betala sitt brottsoffers kostnader för medicin, sjukvård och det inkomstbortfall som hans gärning orsakat. Fängelsestraffet gjordes villkorligt då mannen är ostraffad sedan tidigare.

Rättelse: Fängelsestraffet är villkorligt och inget annat.