Kategorier
Nyheter

Villkorligt fängelse för misshandel i Mariehamn

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 19/277

Fyrtio dagars villkorligt fängelse blev straffet för en man som erkände att han misshandlat en kvinna i oktober 2019.

Enligt åklagaren hade Erik Juri Svensson gått lös på en kvinna inne i hennes bostad genom att trycka upp henne mot en förr, slita henne i håret, skalla henne 2-3 gånger, slagit henne rakt på käften och till och med bitit henne i handen. Brotten hade skett i Mariehamn.

Svensson hade modet att erkänna sin skuld och tingsrätten såg ingen orsak till att tvivla på hans erkännande. Kvinnan yrkade varken på straff eller ersättning från honom.

Tingsrätten dömde Svensson till 40 dagars villkorligt fängelse för misshandel. Han ska också betala en brottsofferavgift till staten på €80. Domen har vunnit laga kraft.