Kategorier
Nyheter

Besvär till domstol efter att Kökar fullmäktige godkänt EU-projekt som kostar miljoner

Ett besvär har lämnats in till Ålands förvaltningsdomstol av Tomas Dahlgren (ÅD) efter att Kökars kommunfullmäktige beslutat att binda den kommunen till ett EU-projekt de kallar LocalRES och som kommer att kosta skattebetalarna över 1,2 miljoner euro – och samtidigt berika särskilt favoriserade privatpersoner.

Det var den 19 maj 2021 som kommunfullmäktige efter omröstning fattade beslut om att Kökar ska göra ett avtal för att delta i ett EU-projekt de kallar LocalRES.

Enligt Dahlgrens besvär förhastades beslutet genom olagliga metoder och jäviga personer deltog i omröstningen, trots att de personligen skulle gynnas med bidragspengar från projektet.

Kallelsen till mötet har enligt Dahlgren skickats för sent och av fel person. Därtill hade ärendet getts rubriken ”Information om kommunens energiprojekt”, trots att det var frågan om att ett beslut skulle fattas.

Projektet har drivits på av kommunfullmäktiges ordförande Christian Pleijel, som efter beslutet blivit rekommenderad för tjänsten som biträdande projektledare av kommundirektör Johan Rothberg inför Kommunstyrelsen.

Dahlgren skriver i sitt besvär att Pleijel och Rothberg under mötet pressade fullmäktige att godkänna ett 243 sidor långt kontrakt på engelska, trots att endast 2 av 9 närvarande hunnit läsa det.

Insyltade i projektet är också det statligt finansierade vänsterbolaget Flexens – och i protokoll av Kökars kommunfullmäktige från februari i år diskuteras det öppet hur bidragspengarna ska fördelas mellan Kökars kommun, Flexens och till det statliga bolaget VTT.

 

Krävde att Pleijel skulle räknas som jävig

Enligt uträkningar som skickats in av Pleijel till landskapsregeringen för att få PAF-bidrag kommer projektet att kosta drygt €718 000, varav investeringarna är €550 000, personalkostnaderna €50 000, resekostnader €12 000 och ”indirekta kostnader” drygt €100 000.

Ur fullmäktiges protokoll framkommer det att Dahlgren begärde att Pleijel skulle anses jävig, men att hans förslag röstades ner. Dahlgren föreslog också att projektet skulle förkastas.

Dahlgren skriver i sitt besvär att han också föreslog en bordläggning av ärendet, men blev nedröstad. Något som inte noterats i protokollet.

Enligt dokument Ålands Nyheter begärt ut kommer närmare €90 000 av bidragspengarna inte att användas för någon nytta, utan istället betalas till Flexens för något de kallar ”Demo-koordinator och medborgarengagemang”.

 

Ska kartlägga sexualitet, religiös övertygelse, politiska åsikter

För projektet kommer Kökar kommunstyrelse och andra att samla in känsliga personuppgifter om privatpersoner, såsom uppgifter om människors sexliv, hälsotillstånd, politiska åsikter, religiös övertygelse och mer. De motiverar inte varför de behöver samla in sådana känsliga uppgifter.

I avtalet förbinder sig kommunen uttryckligen att sända sin data till EU-projektet Horizon 2020 – detta trots att det står kommunen fritt att avstå från detta. Huruvida känsliga personuppgifter ingår i denna data framkommer inte ur avtalet.

Enligt Dahlgrens besvär till förvaltningsdomstolen var åtminstone Pleijel och Harry Holmström varit jäviga när de fattat beslutet om att skriva på kontraktet, eftersom de bägge haft personliga ekonomiska intressen i projektet.

 

Korruption diskuterades öppet av politiker i Kökar

I ett protokoll från 24 februari i år framgår det hur Kökars kommunfullmäktige öppet planerar korruption med bidragspengarna från EU för att gynna särskilda individer – bland annat tas en punkt upp som tituleras: ”Vilka personer från Kökar ska det köpas tjänster från för att leda och administrera projektet till exempel projektekonomi”.

I kontraktet man skickat till EU intygar Kökar kommun och Pleijel tvärtemot att man inte alls planerar att köpa särskilda tjänster från tredje part. I samma kontrakt beskrivs också Christian Pleijel som ansvarig för projektet – redan i januari 2020.

Pleijel har den 1 januari 2020 skrivit under ett brev där han uttrycker sitt stöd för projektet, men det är för Kungliga Tekniska Högskolans räkning och inte för Kökar kommuns räkning. Inget sådant brev finns från Kökar, trots att det finns från flera andra åländska kommuner och andra åländska aktörer.

Kökar kommun kommer att ta upp lån på åtminstone €300 000 för att genomföra projektet. Nästa möte för kommunfullmäktige ska hållas 30 juli.