Kategorier
Nyheter

Bidrag godkändes för €600 – €1000 var i timmen till svenska ideologer och ”miljöpsykologer”

Skattebetalarnas pengar gick till bidrag för att betala fyra inhyrda svenska ideologer upp till €800 i timlön plus moms, resor, boende och mat. Detta efter att landskapsregeringens Näringsavdelning godkände bidrag till föreningen Ekologiska odlarna på Åland, som i samarbete med andra åländska vänsterföreningar bjudit in de svenska ideologerna för att föreläsa i sitt projekt ”Klimatsmart ekologisk odling för alla generationer”. Näringsavdelningen gav också €4000 i bidrag för mat och förfriskningar till representanter för välkända åländska vänsterföreningar.

Skattebetalarnas pengar gick till bidrag för att betala fyra inhyrda svenska ideologer upp till €800 i timlön plus moms, resor, boende och mat. Detta efter att Näringsavdelningen godkände bidrag till föreningen Ekologiska odlarna på Åland, som i samarbete med andra åländska vänsterföreningar bjudit in de svenska ideologerna för att föreläsa i sitt projekt ”Klimatsmart ekologisk odling för alla generationer”.

Ålands Nyheters granskning visar att byråchef Susanne Strand på landskapets Näringsavdelning godkänt timlöner på €500 plus moms för föreläsningar av svenskorna Chrisina Schaffer och Ylva Arvidsson, samt en timlön på €833 plus moms till svenska trädgårdsjournalisten Sara Bäckmo. Mest pengar har gått till svenskan Emma Crawley, som kallar sig ”miljöpsykolog” och lyfter €7500 för två timmars föreläsning och tre kursdagar.

Förutom dessa arvoden har Näringsavdelningen också godkänt €3000 i bidrag för ideologernas boenden, resor och mat. Näringsavdelningen har också godkänt en kostnad på nästan €4000 för mat och förfriskningar till en så kallad ”referensgrupp” som består av representanter från vänsterorganisationerna Arbetarnas Bildningsförbund, Emmaus, Ålands Natur och Miljö och Medborgarinstitutet. Utav organisationerna leds ABF, Emmaus och Medborgarinstitutet av socialdemokratiska politiker.

 

€7000 i bidrag för att annonsera i dagstidningar

Därtill godkände Näringsavdelningen €6500 i bidrag för ”inspirationsresor” till Linköping, Tammerfors och Värmland samt €1000 i bidrag till hyror för föreläsningslokaler. Landskapsregeringen godkände också massiva bidrag på €7000 för att betala för annonser i lokala dagstidningar. Anders Wiklöfs tidning Nya Åland har publicerat artiklar där projektet okritiskt hyllas, men det framkommer inte i artiklarna huruvida tidningen har tagit del av bidragspengarna eller ej.

Ekologiska odlarna har redovisat extremt höga inköpskostnader på €1700 för att köpa 2 pallkragar och 5 säckar ”ekojord” var, samt frön och plantor till de skolor som deltar i projektet, vilket hittills är tre. De uppsvällda kostnaderna har godkänts av Näringsavdelningen.

 

Förening utnyttjar kryphål för att maximera bidraget – satsar bara €80 själva

Leaderbidragen från EU kan som mest finansiera 80% av ett projekts kostnader och resten måste den bidragssökande finansiera själv. Det finns dock ett kryphål i bestämmelserna som gör att man kan räkna föreningens eget talkoarbete som finansiering i projektet. Detta har Ekologiska odlarna utnyttjat för att inte behöva lägga mer än €80 av sina egna pengar i blöt. Istället har föreningen redovisat hela 720 timmars talkoarbete från sina medlemmar inom projektet, som de värderat till €11 8000 för att på så vis kunna lyfta €43 520 i bidrag från EU och landskapsregeringen. Vad föreningen redovisat som talkoarbete är ”rapportering, möten, arrangemang, utformning av material, deltagande i workshop, deltagande i föreläsningar, gårdsbesök” samt ”etcetera”.

I sin stödansökan skriver föreningen att projektet också ska täcka in ”integrationsarbete för nyanlända” och ”befrämja grannsamverkan, nyfikenhet att lära om odling och lära känna nya vänner”. Vidare hävdar föreningen att deras projekt kommer att vara ett sätt att ”engagera elever i grundskolans låg- och mellanstadium i viktiga framtidsfrågor, glädjefyllt och utan ångest.”