Kategorier
Nyheter

Insändare: Används Omikron-nyheter för att skrämma upp människor?

Ingen har väl kunnat undvika alla skriverier om Omikron-varianten?

Yle och SVT översköljer oss med dessa nyheter. Är de baserade på vetenskapliga studier? Nej. De är till största delen anekdotiska berättelser eller framförda av personer utan akademisk bakgrund.

Jag vill jämföra detta lite med de studier, som går att läsa på så kallade alternativa media om riskerna med vacciner för gravida, eller för personer, som vill bli gravida.

Varför sprids alla små Omikron-nyheter, medan alla varningar för biverkningar sopas under mattan?

I Portugal har man som bekant en gräns för när gravida ens får ta vaccin, med tanke på fostret. I Finland rekommenderas alla att ta vaccinet. Som bekant går även rekommendationerna ner i åldrarna trots att de yngre ju inte drabbas särskilt hårt av Covid-19.

Vi översköljs av Omikron-nyheter, men vi inte ser inget från den italienska forskargruppen, som kom fram till att risken för spontana aborter ökade dramatiskt efter vaccinering?

Varför får vi veta hur många som smittats på en julfest i Norge, men inget om att man i Tyskland har vanskapta händer vid missfall. De drar likheter till Neurosedyn-härvan i tiderna, men vi ser inget av detta i SVT eller Yle. Men nog mera om Omikron.

Vi kan läsa stora rubriker om att ”Omikronvarianten av coronaviruset kan leda till att världsekonomin återhämtar sig långsammare än väntat, på samma sätt som deltavarianten påverkade ekonomin. Det varnar internationella valutafonden IMF:s verkställande direktör Kristalina Georgieva för.” Finns det någon vetenskaplig analys som grund?

Läste vi något då Dr Zelenko, den kliniskt arbetande läkaren och president Trumps kontroversielle rådgivare varnade för ökande fosterskador? Detta på basen av utbildning och praktisk erfarenhet. Han varnade även för sänkt fertilitet både för män och kvinnor.

Försiktighet borde ju råda, men Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) rekommenderar som sagt alla att använda vaccin.

Jag mår illa när jag läser om dessa rekommendationer, då jag ju vet att Sanofi-Pasteur, världen största tillverkare av vacciner, sponsorerar THL. Som ett ödets ironi, så äter jag en av Sanofis många produkter till lunch varje dag.

Vi borde informeras både om riskerna med de nya varianter och riskerna med vaccinering.

Själv påminns jag ständigt av mina egna ”misstänkta biverkningar av vaccinet”. Det är kanske därför jag inte har foliehatten nerdragen över öronen när jag ser nyheter om biverkningar?

På alternativa medier kan vi se hur hjärtstopp bland vältränade fotbollsspelare har ökat dramatiskt. Själv undrar jag hur ökningen ser ut bland otränade personer.

Är syftet med Omikrons nyhetsflöde enbart att skrämma och tvinga folket till vaccinering? I kombination med vaccinpasset, som nu ”passligt” införts inför julfesterna i Finland och på Åland. Åland har kanske lägst incidens i Finland?

Mariehamns stad har kurser i hur man inkluderar HBTQ-personer. Det är även viktigt att alla slag av funktionshindrade inkluderas i samhället, liksom personer med olika religioner och bakgrund, men tydligen är det nu ”lagligt” att diskriminera fullt friska personer, som av en eller annan anledning inte vill / kan ta dessa experimentella ”vacciner”.

Medierna måste, även de lokala, på ett bredare sätt presentera både nyheter om nya varianter och biverkningar av vacciner, trots att detta kanske inte passar deras agenda. I annat fall kommer eftervärldens dom att bli hård.

Stephan Toivonen