Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen fortsätter betala sanslösa arvoden till genuskonsulter

Den systematiska korruptionen med åländska skattemedel för att ”främja jämställdhet” fortsätter inom landskapsregeringen även efter regeringsbytet 2019. I samarbete med ministrar och höga tjänstemän tillåts svenska och åländska individer som titulerar sig konsulter lyfta stora arvoden för tjänster av tveksam karaktär.

Tidigare i veckan kunde Ålands Nyheter rapportera om hur den svenska vänsterpolitikern som kallar sig Sandra Dahlén anlitats av landskapsregeringen för att hålla en videokonferens om homosexualitet, där flera åländska politiker, tjänstemän och personer från föreningar som står landskapsregeringen nära deltog.

Konferensen har publicerats online av landskapsregeringen för den som önskar ta del av den. Den så kallade ”utbildning” som hålls av Dahlén håller anmärkningsvärt låg kvalitet både till substans och genomförande. Efter cirka en timme av sin föreläsning orkar Dahlén inte längre utan sätter på en film istället.

Dokument som Ålands Nyheter begärt ut visar att Dahlén beviljats över €3100 i arvode för vad som kallas ”Utbildning hbtqia”, genom landskapsregeringens tidigare jämställdhetschef Vivan Nikula.

 

Tidigare tjänstekvinna får €15 000 i konsultarvode

Nikula gick officiellt i pension i sommaren 2020, men pensioneringen visade sig vara en manöver för att kunna fortsätta på samma jobb och istället lyfta hög konsultlön. Utbildningsminister Annika Hambrudd (C) beviljade i januari drygt €15 000 i konsultarvode till Nikula enligt löpande räkning till en lön på €74 i timmen. Ålands Nyheter begärde redan i vintras en redovisning över hur landskapsregeringen upphandlat uppdraget som gavs till Nikula.

Bland uppdragen som Hambrudd gav Nikula ingick tre konferenser med Dahlén. Huruvida Dahléns faktura på €3156 täcker alla tre videokonferenser eller endast en av dem framgår inte. Nikula ska också åta sig att hålla tre konferenser med den svenska ”jämställdhetskonsulten” Ann-Katrine Roth, samt bland annat hålla en ”utbildning inom politik och jämställdhet” som ska rikta sig till politiska partier.

Ifjol kunde Ålands Nyheter rapportera hur landskapsregeringen under budgetåret 2019 betalade över €60 000 till utomstående aktörer för att ”främja jämställdhet”, varav flera av dessa transaktioner varit av högst tveksam karaktär. Ålands Nyheter har begärt ut motsvarande redovisning för budgetåret 2020.

På bilden: Hambrudd till vänster, Nikula i mitten, Dahlén till höger