Kategorier
Nyheter

Undersökning visar: Finländarna splittrade om invandringen

Invandringen är en fråga som delat Finland i två läger, där 47% säger sig i allmänhet vara positiva till invandring och 41% säger sig i allmänhet vara negativa till invandring. Detta visar en enkät som Stiftelsen för kommunal utveckling beställt, med över 1000 intervjuade i åldrarna 18-79 år. Ålänningar tillfrågades inte om sina åsikter.

Undersökningen visar ingen större skillnad i attityder mellan män och kvinnor, men påtagliga skillnader mellan åldersgrupper och stora skillnader mellan arbetare och akademiker.

 

Bland de olika kategorierna är europeiska arbetare och internationella studenter de mest välkomna invandrarna till Finland, medan asylsökande och flyktingar är de minst välkomna. Finländarna är någorlunda likgiltiga till invandring från de flesta världsdelar, men ganska negativa till invandring från Afrika. 

Hälften av tillfrågade vill minska invandringen från Afrika, medan endast 14% vill öka den. Den enda gruppen någorlunda positiv till afrikaner är miljöpartister – 40% av dem vill öka invandringen därifrån.

 

Det finns ett kompakt motstånd mot invandrare från Mellanöstern bland Finländarna. Över 60% av de tillfrågade vill ha mindre invandring från Mellanöstern till Finland, medan bara 10% vill ha mer invandring från den regionen. Inte ens bland miljöpartister finns det många som vill öka invandringen från Mellanöstern.

Överlag är människor i åldrarna 31-40 samt över 60 de mest positiva till invandring, medan grupperna 18-30 och 41-50 de mest negativa. De med akademisk utbildning utmärkte sig som en grupp med extremt positiva attityder till invandring, i synnerhet bland de som är anslutna till fackförbundet Akava. De med grundskoleutbildning var mycket mindre positiva, med över hälften i allmänhet mot invandringen.

Sett till anställningsstatus är företagare och arbetare de som är mest negativa till invandringen, medan tjänstemän, pensionärer och studenter de som är mest positiva. Bland arbetslösa är åsikterna jämnstora.

 

Sett till deltagarnas partisympatier, är sannfinländare extremt negativa till invandring, med endast 1% positiva. De flesta andra partierna har i överlag sympatisörer med en positiv attityd till invandring – i synnerhet bland miljöpartisterna, där nästan 80% är positiva och endast 13% negativa. Också vänsterpartister utmärkte sig som väldigt positiva till invandring.

Bland alla åldersgrupper vill betydligt fler finländare minska än öka mottagandet av asylsökare och invandrare som hävdar flyktingstatus. Endast akademiker och miljöpartister är i betydande grad mer positiva än negativa. En stor del av tillfrågade stöder dagens nivåer och det är också många som inte vågar säga vad de tycker. I synnerhet Samlingspartiets väljare är likgiltiga, men väldigt få säger sig vilja öka flykting- och asylinvandringen.

 

Utländska studenter är väldigt omtyckta av finländarna, och till och med vissa sannfinländare vill öka mottagandet av denna grupp, men de är ändå med råge de partianhängare som är mest negativa till utländska studenter. De mest populära invandrarna bland sannfinländare är asiater och nordamerikaner, men till och med de amerikanska invandrarna var för många enligt var tredje sannfinländare. Nordamerikaner var inte heller någon särskilt populär kategori bland vänsterförbundets anhängare.

Utslaget på olika faktorer som kön, ålder, utbildning, yrke, partisympatier, facktillhörighet och annat är det väldigt få finländare som vill minska mängden utländska studenter.

 

Mellan kvinnor och män är det något fler män som är positiva till invandring i de flesta kategorierna, men också fler män än kvinnor som är negativa till invandring i de flesta kategorier. En mycket större andel kvinnor än män vågar inte säga vad de tycker – i synnerhet vad gäller invandring från Mellanöstern, Nordamerika och Afrika. 

Också en betydande andel av miljöpartister och vänsterförbundets anhängare vågar inte säga vad de tycker, medan de andra partiernas anhängare inte är lika blyga.

Sett till röstdeltagande är det tydligt att soffliggarna är de som är starkast emot invandring, medan de som är ivrigast att göra sin demokratiska plikt också är de som är mest positiva till invandring.