Kategorier
Nyheter

€800 om dagen i lön: Så använder föreningen Skunk bidraget ur jordbruksfonden

En saftig månadslön till en projektledare, svindyra inhyrda ”experter”, samt två splitter nya iPad pros. Detta är de huvudsakliga kostnaderna i Skärgårdsungdomars Intresseorganisations (Skunk) nya projekt, som nyligen beviljades €35 000 av skattebetalarnas pengar i jordbruksstöd av Näringsavdelningens chef Susanne Strand.

Bidragsansökan har lämnats in av Emelie Hanström, som är anställd av föreningen som ”ungdomscoach” och dotter till föreningens verksamhetsledare Mia Hanström (S). Enligt byråchef Strands beslut ska €23 000 tas från EUs jordbruksfond och €12 000 från den nationella budgeten. Föreningen själv bidrar med €2200 till projektet, medan Svenska Kulturfonden bidrar med €13 000.

 

Kryphål utnyttjas för att bidragsmaximera

Bidraget som LR och EU ger till föreningen är maximalt 60% av projektets kostnader och därför har Skunk använt sig av ett kryphål i finansieringsreglerna för att maximera bidragen utan att behöva lägga egna pengar i blöt. Kryphålet består i att föreningar kan redovisa eget frivilligarbete som en penninginvestering och därför har föreningen redovisat hela 600 timmars frivilligarbete, som de värderar till €15 i timmen i budgeten de lämnat in i samband med bidragsansökan. Kryphålet är flitigt använt av åländska föreningar som vill bidragsmaximera utan att investera egna pengar och metoden har tidigare också använts av Skunk.

Tjänsten som projektledare är utannonserad på AMS, med Mia Hanström som kontaktperson för sökande. Den som får tjänsten kommer att inkassera 40% av €3400 i månadslön för deltidstjänsten, som ska gå ut på att ”ta ansvar för det pedagogiska upplägget, hitta experter, koordinera och organisera boende och resandet och följa med dem ut och hjälpa till att hålla workshops i kommunerna”. Totalt kommer den deltidsanställde projektledaren att kosta €20 000 under sin anställningstid.

 

€800 om dagen i lön plus alla omkostnader betalda

Enligt föreningens ansökan  ska de utomstående ”experterna” få €800 om dagen i lön. För att dessa svältlöner inte ska ätas upp av omkostnader kommer skattebetalarna att få stå för resekostnader, logi och traktamente till dessa. Totalt kommer ”experterna”, som ska rekryteras både inom och utanför Åland, att kosta €16 000, samt deras resor och logi ytterligare €5300.

Projektet går ut på att lära skärgårdsungdomar om demokrati och filmskapande och ska se till att ge möjligheter till ”de små lokalsamhällena” att överleva, enligt bidragskravet. Dessutom ska projektet vara ett sätt att skapa artificiella sommarjobb för ungdomar, som ska fakturera till exempel kommuner för att göra marknadsföringsfilmer.

 

Splitter nya iPad pros

Eftersom det inte duger med vilket gammalt skrot som helst när man ska spela in demokratifilmer kommer föreningen att köpa in två splitter nya iPad pro för €1500 styck, men det är osäkert huruvida föreningen sökt eller fått bidrag för dessa. Förutom detta ska den deltidsanställde projektledaren hållas med kontor, dator och en telefon av ”relativt hög kvalitet vad gäller kamera och utrymme”. Föreningen budgeterar €3500 för övrig utrustning och €1700 för ”Mobil, internet, hyra av dator”, men har inte sökt bidrag för mobiltelefonen enligt Näringsavdelningens handläggare.

För lokaler och mat till projektets deltagare har föreningen budgeterat €5000 rakt av. Projektets startdatum är 1 september.

På bilden: Emelie Hanström