Kategorier
Nyheter

Insändare: Beredskapen offras för politisk agenda

För närmare ett år sedan tillsattes en arbetsgrupp med undertecknad som ordförande, gruppen skulle utreda ett eventuellt behov och förutsättningar för ett bevarande av kraftverket G1. Arbetet motarbetades redan från början av tjänstemannen som skulle skriva rapporten, samt representanten från Hållbart Initiativ, då dessa helt enkelt inte dök upp på de möten som arbetsgruppen hade. […]

Kategorier
Nyheter

Leftist politicians want to kick out immigrant family from Åland for not supporting their views

You and your family should leave Åland if you don’t like multiculturalism! That’s the brazen message from local socialist party ”Sustainable Initiative” to member of parliament Stellan Egeland and his family in a recently published letter. Egeland immigrated from Sweden to Åland and has since been elected to a spot in parliament in the most […]

Kategorier
Nyheter

Åländska vänsterpolitiker vill kasta ut invandrad familj som inte stöder deras politik

Ta din familj och stick från Åland om du inte vill ha mångkultur! Det är det ogenerade budskapet som det åländska vänsterpartiet Hållbar Initiativ (HI) skickar till lagtingsledamoten Stellan Egeland och hans familj i en nyligen publicerad insändare. Egeland har invandrat till Åland från Sverige och blev invald i det åländska parlamentet i det senaste […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Separatism i godhetens tecken?

Lördagen den 13/6 kunde man i Ålandstidningen läsa en mycket genomtänkt insändare signerad Alexander Jansson. Under den kunde man läsa dess raka motsats i form av en insändare undertecknad av Ålands Socialdemokrater. Just nu är det upplopp på flera håll i världen, butiker plundras, byggnader och fordon vandaliseras, oskyldiga människor misshandlas brutalt och några har […]