Kategorier
Nyheter

Insändare: Fegt eller förståeligt i budgeten?

Vi har ett nytt budgetförslag i Lagtinget men ”budgethöken” hade inte så mycket att hugga på denna gång. Åländsk Demokrati ser den som en arbetsbudget för att förvaltingen skall fungera och som måste vara klar till 31.12. Andra säger ”feg budget” då det inte finns reformer. Vi har förståelse för att regeringen i detta osäkra […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Att skylla på de äldre kan vara åldersrasism

Underskottet i landskapets budget för 2020 är €80 miljoner och för kommunerna ytterligare €10 miljoner. Orsakerna till kommunernas underskott är många, men ofta säger man att det beror på den åldrande befolkningen. Detta har jag kallat för åldersrasism. I radion tog biträdande professor Edvard Johansson upp problemet med kommunernas ekonomi och sade: ”Problemet är demografin. De […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Frågor om leverantörer till friskvården som dömts för övergrepp

Vi är många som med stor förvåning och avsky läst om den kvinna och den man på Åland, som nyligen i hovrätten dömdes för att ha utnyttjat en kvinna sexuellt på hennes 18-årsdag. Kvinnan dömdes till ett år och nio månaders ovillkorligt fängelse och mannen till ett år och två månaders villkorligt fängelse. Bakgrunden är […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Ansvarslöst av Liberalerna och Socialdemokraterna

Som vi alla vet så har coronan påverkat ekonomin på Åland på många negativa sätt. I detta läge är det viktigt att känna till fakta, men vi skall inte späda på osäkerheten med att sprida överdrivna eller falska uppgifter. I samband med presentationen av budgeten för 2021 framför Camilla Gunell (S), oppositionsledare och tidigare lantråd […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Mångkulturerns mörka baksida

I juli skickade Nya Åland fyra frågor kring mångkultur till alla partier. De tre första svaren publicerades i juli tillsammans med egna artiklar. Sedan skrev Åländsk demokrati en insändare kring mångkultur från brudrov till den 12-åriga flicka, som sköts till döds vid en hamburgerbar. Ålandstidningen vägrade att publicera den då den inte ansågs beröra Åland. Det […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Bortkastade pengar av Åland att försöka påverka världens klimat

Yle spred en falsk nyhet: ”Den föregående månaden, september, var den hittills varmaste septembermånaden på jorden, enligt Copernicus som är EU:s jordobservationsprogram.” Låter exakt och korrekt, men är en lögn. Troligen gjord av en klimatalarmist. Var inte rädda! Det finns inget klimathot! Öknarna krymper och skördarna ökar då temperaturen och koldioxidhalten stiger. På hemsidan har […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Åland måste fokusera på ekonomisk rehabilitering

I tilläggsbudgeten, som även ska ligga till grund för budgeten 2021, skrev vi om ett finansieringsglapp om cirka €30 miljoner och skrev: ”Utskottet är enigt i fråga om att landskapsregeringen i sitt förslag till budget för 2021 behöver redogöra för hur man avser hantera de ekonomiska utmaningarna på såväl kort som lång sikt…” Vi skrev […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Grova fel om vindkraft

Nyheten om planerna på åländsk vindkraft (Åbo Underrättelser 25.9. 2020) innehöll grova fel. Planerade 500 turbiner påstods motsvara fyra kärnkraftverk eller 45 procent av hela Finlands elproduktion. Den största havsbaserade vindkraftsparken i dag är Hornsea Project One i England. Den består av 171 st. 7 megawatts enorma Siemensturbiner, installerad effekt alltså 1200 megawatt. Om vi […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Lånefullmakten ger trygghet för LR att betala löner, pensioner och bidrag

I betänkandet till tilläggsbudgeten summerar vi från finansutskottet vårt ekonomiska läge: Arbetslösheten är 10,1%. 1 547 personer var arbetslösa eller permitterade. I juni var den 13,5% – den högsta någonsin. I fjol var den 3,5%. Ålands Statistik- och Utredningsbyrå beräknar att BNP-raset är 16% i år – det största någonsin. Det totala budgetunderskottet för 2020 […]

Kategorier
Nyheter

Ledare: Fler kunde följa Svenssons exempel och byta parti

När Liberalernas Jannik Svensson härom veckan bytte parti till Obunden Samling och blev politisk sekreterare kom det som en överraskning, men ändå som ett förståeligt beslut. Såsom Svensson själv skriver har Liberalernas allt tydligare vänsterinriktning inte passat honom. Och tvärtom har Svenssons högeråsikter inte heller passat bra in hos Liberalerna. Hos Obunden Samling passar han […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Nu måste Åland rehabiliteras – använd inte yxan i budget 2021

I och med den fjärde tilläggsbudgeten för 2020 så är underskottet -84,8 miljoner. Det största underskottet i Ålands historia. Men inget jag vill eller kan klandra minister Torbjörn Elisasson (C) för. Den sista raden i tilläggsbudgeten är på -31,9 miljoner euro. Orsaken är att skatteintäkterna blir 33,5 miljoner mindre väntat. Utan från denna korrigering så […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Hur kan banken behandla en långvarig kund så här?

Hur kan Ålandsbanken kasta ut två människor från deras hem? Ta ifrån dem deras livsverk? Tvinga en att låta nödslakta får och nötdjur? Tvinga in en i ett liv på existensminimum? Överge sitt hem, sin mark och skog? Hur kan det vara tillåtet 2020? Är det inte någonting som hör till 1800-talet? Varför kan inte […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Prioritera kärnverksamhet framom HBTQIA-certifiering

I en motion till Mariehamns stad, med Camilla Gunell (S) som första undertecknare vill man att Mariehamns stad ska vara en föregångare när det gäller social hållbarhet och skaffa sig en HBTQIA-certifiering. De skriver att ”en sådan certifiering av arbetsplatser har redan gjorts i Sverige av RFSL under lång tid, men i Finland finns ännu […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: LR borde låna från pensionsfonden istället för att betala ränta till bankerna

LR har kommit med en tredje corona-budget. Den är en dubbel katastrof. För det första så kan vi nu se att vi har ett underskott om 84,8 miljoner euro i budgeten för 2020 inklusive de fyra tilläggsbudgetarna, vilket i och för sig var väntat. Men nu vi fick se att klumpsumman minskar med 33,5 miljoner […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Den åländska åsiktskorridoren 

Journalistförbundet skriver på sin hemsida: ”Yttrandefriheten hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna och kan anses vara en av förutsättningarna för ett demokratiskt samhälle. I Finland är yttrandefriheten tryggad enligt grundlagens 12 §.” “Var och en har yttrandefrihet. Till yttrandefriheten hör rätten att framföra, sprida och ta emot information, åsikter och andra meddelanden utan att någon […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: LARO och sprututbyte – var är statistiken?

LARO (läkemedels assisterad behandling vid opiatberoende) ska ge folk hjälp att bli drogfria genom nedtrappning. Det finns möjlighet att sköta nedtrappning själv, det vill säga hämta ut narkotika, dosera enligt ordination, i eget hem. Sprututbyte finns, där byter du ut dina använda verktyg, erhåller nya. Är det förstått varför man behöver verktyg? Är det förekommande […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Hur många kvinnor och män måste offras för mångkulturen?

För länge, länge sen då vi knappt vet i vilket land Åland fanns så förekom brudrov. Enligt legenden så var det Birger Jarl, som stiftade lagen om kvinnofrid, som förbjöd brudrov. Den gav hårda straff och tryggheten ökade för kvinnorna i Sverige. Då. I Sommar i P1 berättar Gunilla von Platen om sin barndom då […]

Kategorier
Nyheter

Ledare: Låt IFK Mariehamn AB betala för sin våldtäktsmans fängelsevistelse

Sextiotusen euro om året. Så mycket kostar det Justitieministeriet per människa som sitter i fängelse eller sitter häktad. Totalt 2900 personer sitter för närvarande i fängelse i landet och nu ökar fängelsepopulationen med en till efter att duktiga ålänningar tog en våldtäktsman till Mariehamn för att gå lös.

Kategorier
Nyheter

Insändare: Infrastrukturnämnden försöker sopa tjärasfalten under mattan

Stadsfullmäktige fick i november 2019 slutrapporten för ombyggnaden av Ålandsvägen. Fullmäktige fick då veta att staden har fått en modern stadsgata inom budget och inom utsatt tid. Där framkommer att borttransporten av asfalt kostat nästan 400.000 euro som togs från driftsbudgeten. DOKUMENT Inarastrukturnämnden 59 §, 29.06.2020 Reservation mot beslutet Anbud från SubSea Om att ta […]

Kategorier
Nyheter

Insändare: Åländsk Demokrati står för alla människors lika värdighet – vi stöder inte BLM

Styrelsen för Ålands Socialdemokrater stöder #blacklivesmatter och anser att rasismen måste bekämpas även här och ”Att tiga är att samtycka.” Även vi från Åländsk Demokrati är emot rasism. Styrelsen för Moderat samling för Åland uppmanar andra partier att ändra sina stadgar. Vi har redan i våra stadgar: ”Vi inom Åländsk Demokrati står för alla människors […]