Kategorier
Nyheter

Svinö Stugby fick €22 000 av landskapsregeringen

I tisdags beslutade byråchef Susanne Strand på landskapsregeringens näringsavdelning att ge €22 082 av skattebetalarnas pengar till Svinö Stugby AB för byggandet av ett servicehus. Bolaget erbjuder camping och övernattning, samt spa-behandlingar för kunder i lyx- och De luxe-villor. Tjänstemannabeslut 2017-05-02

Kategorier
Nyheter

Utredningen landskapsregeringen vill censurera

Ålands Nyheter publicerar idag rapporten som Finlands finansminister Petteri Orpo (Saml) beställt från Statistikcentralen för att utreda skatteöverföringarna mellan Åland och Finland. Rapporten har fått hård kritik av Ålands finansminister Mats Perämaa (L), som representerar 232 ålänningar. Landskapsregeringens minister Perämaa och ställföreträdande finanschef Runa Tufvesson gav  den 27.4 ett officiellt utlåtande till finansministeriet i Finland där de kritiserade […]

Kategorier
Nyheter

Edvard Johansson vill ha ökad invandring till Åland

I ett föredrag inför Ålands kulturstiftelse i torsdags framförde Edvard Johansson, rektor för Högskolan på Åland, krav på ökad invandring till Åland för att ersätta de ålänningar som dör för att kunna bibehålla skatteintäkterna. Johansson motsätter sig ekonomisk tillväxt på Åland eftersom detta enligt honom kan leda till stigande löner för arbetare, han menar också att det […]

Kategorier
Nyheter

€430 000 till Holmqvists Lantbruksentreprenad för löklager

Byråchef på landskapsregeringens jorbruksbyrå Sölve Högman beslöt i förra veckan att skattebetalarna ska ge €172 000 till Holmqvists Lantbruksentreprenad samt låna ut ytterligare €258 000 till företaget för byggnad av ett löklager. Högman har tidigare gett Holmqvists Lantbruksentreprenad €36 000 i startstöd och ett lån på €80 000. (Bild © User:Colin / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0) Tjänstemannabeslut 28.4.2017 Tjänstemannabeslut 16.08.2016

Kategorier
Nyheter

Bryggeri fick €17 930 av landskapsregeringen

Tjänsteman Leif Franzell beslutade i förra veckan att ge Open Water Brewery i Lemland €17 930 i skattebetald finansiering. Bidragsbryggeriet drivs av Samuel Petrone, Christoffer Selander och Jonas Jakobsson för att producera öl i Knutsboda. Tjänstemannabeslut 27.04.2017

Kategorier
Nyheter

Ålands Gymnasium fick €65 000 för matprojekt

DOKUMENT ÅLR 2015/7781 Tjänsteman Ralf Stolt beviljade i fredags ett bidrag på sammanlagt €64 935 till Ålands Gymnasium för deras deltagande i projektet Kustens mat, som leds av Harriet Strandvik. Bidraget betalas till hälften av landskapsregeringen och till hälften av EUs socialfond. Kursen går ut på att försöka lära ”mathantverkare” skapa produkter med ”rik smak” och […]

Kategorier
Nyheter

€382 000 för att lära skärgårdsföretagare använda Facebook, Excel

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapsregeringens näringsavdelning beslutade i mars att ge ett förskott på €148 781 utav ett totalt beviljat belopp på €381 910 till föreningen Företagsam skärgård för att genomföra projektet Skärgårdsakademin som bekostas av landskapsregeringen och EU. Projektet går ut på att lära företagare och organisationer i skärgården hur man använder sociala medier, […]

Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen betalar €78 000 för Green Key

I ett pressmeddelande berättar Karin Rosenberg, projektledare vid Green Key Åland att Brobacka Gästhem samt Smakbyn har blivit Green Key-certifierade. Green Key administreras på Åland av föreningarna Ålands Natur & Miljö, Visit Åland samt Ålands Näringsliv. Företag som certifieras åtar sig att följa en mängd krav och kan i gengäld visa upp Green Key-symbolen på sina […]

Kategorier
Nyheter

Bågskyttar går till domstol för att kräva bidrag

Tidningen Nya Åland rapporterar att medlemmarna i Mariehamns bågskytteförening, med ordförande Håkan Lindén i spetsen, har gått till högsta förvaltningsdomstolen för att kräva penningbidrag av landskapsregeringen. Årets ansökan om att ta del av landskapets intäkter från hasardspel godkändes ej och nu har föreningen överklagat till högsta förvaltningsdomstolen för att säkra medlemmarnas möjligheter att kunna fortsätta få […]

Kategorier
Nyheter

Fusk med bidragspengar i Medis språkprogram för inflyttade

Från 2007 har Medborgarinstitutet i Mariehamn tagit emot skattemedel från landskapsregeringen och EU för projekten Integration.ax, Integration.ax II samt Flex-in, alla med syfte att lära utlänningar svenska på olika nivåer. Medis har sammanlagt mottagit €1 104 447 för dessa kurser, samt mottar från landskapsregeringen år 2017 ytterligare €480 000 för att ordna kurser i svenska för inflyttade, […]

Kategorier
Nyheter

Misslyckanden och bedrägeri i sjuårigt bidragsprogram

I slutet av mars presenterade programansvarige Tomas Fellman slutrapporten för landskapsregeringens och Europeiska socialfondens program på Åland under åren 2007-2013. Under perioden genomgick Åland två regeringar: vänsterregeringen Viveka Eriksson 2007-2011 samt vänsterregeringen Camilla Gunell 2011-2015. Fellman presenterade sin rapport för kultur- och utbildningsminister Tony Asumaa (L), representant för sittande vänsterregering. Sysselsättning och konkurrenskraft som mål […]

Kategorier
Nyheter

Landskapsregeringen motsätter sig liberalare alkohollag

I ett utlåtande angående Finlands regerings förslag om en liberalare alkohollag motsätter sig landskapsregeringen den nya lagen, med socialminister Wille Valve (M) samt socialinspektör Fredrik Rönnlund som undertecknare av utlåtandet. Minister Valve och inspektör Rönnlund skriver att en friare tillgång till alkohol skulle ”riskera öka sociala och hälsorelaterade problem” samt bli kostsamt för samhället. Landskapsregeringen […]

Kategorier
Nyheter

Carus PBS AB Ltd fick €55 000 av landskapsregeringen

Efter nästan två års trägen väntan fick Carus PBS AB Ltd, som leds av grundaren Anders Rundberg, €54 989,26 i finansiering av åländska skattebetalares pengar enligt beslut på landskapsregeringens Allmänna byrå av tjänstekvinnan Annelie Karlberg (M). Beslutslista Allmänna Byrån 1.3.2017

Kategorier
Nyheter

Carus Ferry AB Ltd fick €27 000 av landskapsregeringen

Carus Ferry AB Ltd som leds av grundaren Anders Rundberg fick i mars ett bidrag på €27 000 från åländska skattebetalare efter beslut av byråchef Susanne Strand på landskapets allmänna byrå. Bolaget har de senaste fyra boksluten gjort en vinst om €621 000 från sina IT-system inom sjöfart samt från bidragspengar från åländska skattebetalare. Beslutslista […]

Kategorier
Nyheter

Stöd till föreningen Franciskus på Kökar höjdes med 40c

”För att ”vårda det lilla och det enkla” fick föreningen €36 167 av landskapsregeringen och Leader för en 3-dagars sammankomst för att hedra helgonet som levde i fullständig fattigdom för dryga €12 000 per dag.”

Kategorier
Nyheter

Rusning efter integrationspengar

I och med att vänsterregeringen Sjögren genomför sin integrationspolitik har åländska företag och föreningar påbörjat en guldrush för att få skattepengar till sina integrationsprojekt. Utav landskapsregeringens inkomster från hasardspel har en särskild del reserverats för att betalas i bidrag till dessa projekt och i tisdags behandlade finansminister Mats Perämaa (L) ansökningar från penningintresserade föreningar. Däribland […]

Kategorier
Nyheter

€578 615 till segelbåtsbygge

Medlemmarna i Skeppsföreningen Albanus har ledsnat på att utöva sin hobby utan att få skälig ersättning av skattebetalarna. Därför beviljade landskapsregeringen 2016 ett bidrag om €578 615 för  att de skulle kunna bygga galeasen Emelia att ha och segla runt med. Den 11e april tecknade finansminister Mats Perämaa (L) beslutet att ge nybildade Stiftelsen Emilia […]

Kategorier
Nyheter

Mats Löfström efter terrorattacken: Känn ingen oro

Mats Löfström, som representerar dryga 5000 väljare i Finlands riksdag, gick i måndags ut i tidningen Nya Åland och uppmanade människor att inte känna oro efter det att en islamist mördat fyra människor och lemlästat ett barn i terrorattacken på Drottninggatan i centrala Stockholm. Den gripna Uzbekiska muslimske gärningsmannen hade tidigare uttryckt sympatier för IS och […]

Kategorier
Nyheter

Fredrik Rosenqvist till angrepp mot åländska företag

På ledarplats i Ålandstidningen den 11e april går Fredrik Rosenqvist till attack mot de företagare som håller öppet under samma dagar som Skördefesten och menar att de ”åker snålskjuts” på Skördefestens marknadsföring. Föreningen Skördefestens Vänner fick 2017 €82 000 i bidrag av Landskapsregeringen för sin verksamhet, €800-€1500 per företag av de 26 gårdar och restauranger som deltar, […]